మీ పిల్లల బంగారు భవిష్యత్తుకై 3 లక్షలకే 100 చదరపు గజాల స్థలము విశాఖ జిల్లాలో 15 సంవత్సరాలు కలిగిన 10 టేకు చెట్లతో అమ్మకమునకు కలవు. సంప్రదించవలసిన నెంబరు : 0891 – 2720033 / 7702109438

 • Andhra Voice Visakhapatnam epaper 11-3-2018
  Andhra Voice Visakhapatnam epaper 11-3-2018
 • అవిశ్వాసానికి ఓకే
  అవిశ్వాసానికి ఓకే
 • కాకినాడను అవినీతిలో స్మార్ట్ గా చేశారు
  కాకినాడను అవినీతిలో స్మార్ట్ గా చేశారు
 • తుంగభద్ర 12 గేట్లను ఎత్తివేసిన అధికారులు
  తుంగభద్ర 12 గేట్లను ఎత్తివేసిన అధికారులు
 • అవిశ్వాస తీర్మానం వల్ల ఒరిగేదేమీ లేదు… దివాకర్ రెడ్డి
  అవిశ్వాస తీర్మానం వల్ల ఒరిగేదేమీ లేదు… దివాకర్ రెడ్డి