విశాఖ నగరంలో వివాదాస్పద స్థలానికి 62 కోట్ల టి.డి.ఆర్ మంజూరు చేసిన జీవీఎంసీ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *