కుదురుగా కూర్చోలేను!

‘నాకెప్పుడూ పని చేయడంలోనే ఆనందం ఉంటుంది. ఖాళీగా ఉంటే ఒక్క క్షణం కూడా కుదురుగా కూర్చోలేను’’ అంటోంది సమంత. ప్రస్తుతం ‘రాజుగారి గది 2’లో నటిస్తోంది. యేడాది కాలంగా సమంత సినిమాలేం చేయలేదు. తన కెరీర్‌లో ఇంత విరామం తీసుకోవడం ఇదే తొలిసారి. అయితే… ఈ విరామంలో తానేం ఖాళీగా లేనంటోంది సమంత. ‘‘చేతిలో పనేం లేకపోతే నాకు తోచదు. ఒకే చోట గంటల తరబడి కూర్చోవడం అంటే నాకు ఇష్టం ఉండదు. పనిలేకపోతే పిచ్చెక్కిపోతుంది. షూటింగ్‌ సమయంలో దొరికే ఒక్క రోజు విరామాన్ని కూడా సద్వినియోగం చేసుకోవడం ఎలానో ఆలోచిస్తా. కెరీర్‌ మొదలైన ఇన్నాళ్లలో ఎప్పుడూ ఇలా సుదీర్ఘ విరామం తీసుకోలేదు. ఈ సమయాన్ని నా మానసిక ఆనందం కోసం వెచ్చించాను. నా గురించి లోతుగా ఆలోచించడానికి ఈ విరామం తోడ్పడింది. సినిమాల బిజీలో ఏం కోల్పోయానో… అదంతా తిరిగి సంపాదించుకొనే వీలు దక్కింది. అప్పుడప్పుడూ ఇలా మన కోసం మనం ప్రయాణం చేయడం కూడా చాలా అవసరమంది సమంత.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*